Računi.rs Blog

Aktuelnosti iz oblasti - izdavanje računa, fakturisanje, porezi, računovodstvo, preduzеtništvo, startup, elektronsko poslovanje, informacione tehnologije.

Zastareli knjigovodstveni termini i izrazi

Da li je ispravno reći knjigovodstvo ili računovodstvo? Da li je realno 2018. godine i dalje stornirati dokumenta, umesto otkazati ih ili poništiti? Sa kojim zastarelim terminima ste se vi susreli?

Pretraživač liste označenih lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija

Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Institutom "Mihajlo Pupin – računarski sistemi", razvila je pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na "označena lica".

Guverner NBS i ministar pravde potpisale Protokol o elektronskoj razmeni podataka

Ministar pravde i guverner Narodne banke Srbije potpisale su Protokol i Sporazum o elektronskoj razmeni podataka, koji će omogućiti efikasniju razmenu podataka između nadležnih državnih organa.

1000-ta e-registracija osnivanja preduzetnika

U informacionom sistemu APR danas je odobrena 1000-ta e-registracija osnivanja preduzetnika od početka godine.

Otvoren Nacionalni kontakt centar RFZO

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) otvorio je danas Nacionalni kontakt centar, gde će osiguranici telefonskim pozivom moći da dobiju sve neophodne informacije o svojim pravima iz domena zdravstvenog osiguranja.

Transformisati privredu iz investicione u inovacionu

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu otvorio je danas najveći forum investicija, inovacija i preduzetništva na Balkanu "Belgrade Venture Forum" i tom prilikom poručio da je uloga Kancelarije ključna u procesu digitalne transformacije srpske privrede, društva i države.

Prijave za prekvalifikacije za IT produžene do 24. novembra

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je danas da je konkurs za prijavu na program Prekvalifikacije za IT, namenjen zaposlenim kandidatima, zbog velikog interesovanja produžen do subote, 24. novembra 2018.

Broj prodajnih mesta na internetu za korisnike Dina kartice raste

Narodna banka Srbije obaveštava građane da broj prodajnih mesta na kojima je moguće platiti nacionalnom platnom karticom ubrzano raste, pa je u ovom trenutku Dina karticom moguće platiti na preko 40 prodajnih mesta na internetu.

Počinje prijava za novi krug programa prekvalifikacije za IT

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisala je novi krug programa prekvalifikacija za IT za kandidate koji su zaposleni.

Jednostavnije i sigurnije pretraživanje podataka u APR-u preko korisničkog naloga

Za korisnike koji pristupe sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika i kreiraju svoj nalog, Agencija za privredne registre je omogućila jednostavniju i sigurniju upotrebu servisa objedinjene pretrage podataka.

Narodna banka Srbije ograničila raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama

U kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora, kupovni kurs po jedinici strane valute – evra ne može da bude niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%, odnosno prodajni kurs ne može da bude viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%.

Inovacije i IT razvojna šansa Srbije

Četvrta industrijska revolucija daje nam šansu za iskorak koju moramo da iskoristimo, naglasila je premijerka i dodala da su tri ključna stuba digitalizacije – e-Uprava, obrazovanje i ekonomija. Ona je posebno istakla da je najvažnija trasformacija iz ekonomije koja se zasniva na investicijama u ekonomiju zasnovanu na inovacijama, znanju, preduzetništvu, istraživanju i razvoju.

Novi sajt Vlade Srbije za lakšu komunikaciju sa građanima

Vlada Srbije je pokrenula novi sajt kako bi olakšala komunikaciju sa građanima, ukazavši na to da je stari sajt bio jednostrani izvor informacija, sa ograničenim mogućnostima komunikacije. Naziv sajta je "U službi građana", a na naslovnoj strani nisu u fokusu premijer, ministri ili ministarstva, već se Vlada Srbije obraća građanima, sa istaknutim servisima i mogućnostima za dvosmernu komunikaciju.

Prijava boravišta stranaca na klik preko Portala eUprava

Prijava boravišta stranaca koji dolaze u Srbiju od sada je omogućeno elektronski, bez odlaska na šalter MUP-a zahvaljujući potpuno elektronskoj usluzi Ministarstva unutrašnjih poslova "Prijava boravišta stranca" i to putem Portala eUprava (euprava.gov.rs).

Računi za uplate naknada za usluge APR i dokaz o uplati

Brojevi računa za uplatu naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru svih registara u njenoj nadležnosti nalaze se na sledećoj stranici Agencije za privredne registre.

Provera verodostojnosti izvoda iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku

Proveru verodostojnosti izvoda iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku možete obaviti na ovoj stranici portala ePorezi.

Počinje rad na izradi Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021.

Putem elektronskih servisa Poreske uprave podneto više od 25 miliona elektronskih poreskih prijava

Od uvođenja obaveznog podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, poreski obveznici su putem elektronskih servisa na portalu ePorezi podneli više od 25 miliona elektronskih poreskih prijava. Najveći broj prijava odnosi se na pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, zatim PDV prijave i poreske prijave za porez na dobit pravnih lica.

Od januara odbitak na porez ukoliko preduzeće ulaže u istraživanje i razvoj ili inovativni proizvod u Srbiji

Premijerka Srbije najavila je da će od januara 2019. biti poreskih olakšica za investicije u inovacije, istraživanje i razvoj.

Predsednica Vlade otvorila salon inovacija

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić otvorila je danas u Narodnom muzeju u Beogradu "Digital, Life, Design" salon (DLD), koji se održava na njenu inicijativu, kao deo platforme "Serbia creates/Srbija stvara".

Video uputstva Agencije za privredne registre

Video uputstva za korišćenje elektronskih servisa kao i druge informacije vezane za rad agencije možete pronaći na YouTube kanalu Agencije za privredne registre.

PIB registar

Na ovoj stranici Poreske uprave možete pronaći sve osnovne podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika. Pretragu vršite jednostavno, unosom PIB-a. http://www.poreskauprava.gov.rs/pib.html

Konkurs za pružaoce obuka u oblasti IT prekvalifikacija za zaposlene

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisala je poziv za zainteresovane organizacije da se prijave na Konkurs za organizovanje programa prekvalifikacija u oblasti informacionih tehnologija.

Najčešće postavljana pitanja na portalu ePorezi

Odgovori na najčešće postavljana pitanja u radu sa portalom ePorezi.

Pušten u rad sistem za instant plaćanja - IPS NBS sistem

Narodna banka Srbije obaveštava javnost da je 22.10.2018. počeo sa radom sistem za instant plaćanja čiji je operator Narodna banka Srbije – sistem IPS NBS. Reč je o najsavremenijem platnom sistemu, koji će omogućavati prenos novca u roku od samo nekoliko sekundi.

Kako postati korisnik na portalu ePorezi?

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave je jedinstven i odnosi se na sve elektronske servise Poreske uprave.

Informacije o portalu ePorezi

Portal ePorezi omogućava brzo, jednostavno i sigurno podnošenje poreskih prijava sa računara korisnika.

Koraci pre osnivanje firme ili radnje

Jedna od prvih odluka koju treba da donesete je u kojoj pravnoj formi želite da poslujete. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, možete poslovati ili kao privredno društvo ili kao preduzetnik.

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od prvog oktobra 2018. kreće primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.

APR uveo e-Registraciju osnivanja jednočlanog DOO

Posle uvođenja elektronske registracije preduzetnika, Agencija za privredne registre (APR) je uvela novu uslugu za privredna društva - elektronsko osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Plaćanje karticama Poštanske štedionice na portalu eUprava

Poštanska štedionica postaje partner Kancelarije za IT i eUpravu za omogućavanje elektronskih plaćanja platnim karticama na Portalu eUprava i posredstvom POS terminala na šalterima javne uprave.

Startovala poreska olakšica za početnike u poslovanju

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od 01. oktobra 2018. kreće primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.

Obrazovana radna grupa za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja

Vlada Srbije dostavila je Ministarstvu Finansija na realizaciju odluku od 04.10.2018. godine o obrazovanju radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja.

Besplatna registracija adrese za prijem elektronske pošte

Već registrovana privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji se obrate APR-u radi registracije adrese za prijem elektronske pošte, to mogu učiniti popunjavanjem registracione prijave za promene registrovanih podataka (obavezni podaci) i dodatka br. 31. Preduzetnici treba da podnesu popunjenu registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku, uz dodatak br. 16.

Banka Inteza omogućila prihvatanje Dina kartica na internetu

Narodna banka Srbije obaveštava građane i trgovce da je Banka Inteza, kao jedan od najvećih domaćih prihvatilaca platnih kartica na internetu, pokrenula kampanju koja je usmerena ka daljem širenju elektronske prodaje u Srbiji, s naročitim povoljnostima za nacionalni kartični brend, Dina karticu. Naime, Banka Inteza će trgovcima koji žele da svoje proizvode i usluge prodaju putem interneta, uz pogodnosti, obezbediti servis e-commerce za prihvatanje plaćanja Dina karticom.

E- mejl je obavezan podatak registracije na APR-u

Od ponedeljka, 08. oktobra, svi građani koji podnesu registracionu prijavu za osnivanje privrednog društva ili preduzetnika imaju obavezu da dostave i adresu za prijem elektronske pošte, radi registracije.

Plaćanje e-usluga na portalu APR-a ubuduće i DinaCard platnom karticom

Građani koji koriste elektronske usluge APR-a ubuduće će moći da upotrebe i nacionalnu DinaCard platnu karticu za elektronsko plaćanje naknade za izvršenu uslugu APR-a.

Povraćaj viška ili pogrešno uplaćenih sredstava

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava koje APR sprovodi po službenoj dužnosti. Na osnovu člana  4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, Agencija za privredne registre je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak za povraćaj tih sredstava na račun uplatioca.

Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra više nemaju obavezu upotrebe pečata u svom poslovanju

Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju.

Privredna komora Srbije objavljuje informacije o otvorenom pozivu o digitalnoj transformaciji

Privredna komora Srbije objavljuje informacije o otvorenom pozivu o digitalnoj transformaciji: okvir, ciljevi pilot projekta, apliciranje na otvoreni poziv, digitalna mapa puta i digitalna strategija, sertifikovani digitalni konsultanti, pregled procesa/vremenski okvir, zaštita i upotreba podataka i podsetnik.

Privredna komora Srbije poziva kompanije da se uključe u digitalnu transformaciju

Privredna komora Srbije poziva kompanije da se uključe u digitalnu transformaciju. Otvoreni poziv traje od 10.09. do 02.10.20018.

Obaveštenje o ispravnom usmeravanju uplate poreza i doprinosa za obveznike samostalnih delatnosti i obveznike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Poreska uprava je objavila obaveštenje o ispravnom usmeravanju uplate poreza i doprinosa za obveznike samostalnih delatnosti i obveznike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca za omogućavanje plaćanja elektronskim bankarstvom, platnim karticama, elektronskim novcem i ostalim vidovima elektronskog plaćanja

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ponovila je poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca koje posluju na teritoriji Republike Srbije da, ukoliko već nisu, realizuju različite vidove elektronskih plaćanja putem interneta na Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs), kao i elektronska plaćanja platnim karticama putem POS terminala na šalterima organa državne uprave i lokalne samouprave.

Informacije za trgovce o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama

Narodna banka Srbije pripremila je letak za trgovce kojim se na jasan i pregledan način informišu o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

Narodna banka Srbije informiše o troškovima i naknadama koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica

Narodna banka Srbije je ažurirala podatke o troškovima i naknadama koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica.

Nova, objedinjena pretraga privrednih subjekata i drugih pravnih lica koji su registrovani u APR

Nova pretraga APR-a, koja je 16.08.2018. puštena u rad, predstavlja kvalitativno unapređenje koje će omogućiti budućim korisnicima efikasniju i lakšu pretragu podataka o privrednim društvima, preduzetnicima, udruženjima i drugim pravnim licima, odjednom.

Javni poziv "Program za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru"

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu, u saradnji sa Programom UN za razvoj (UNDP), uputili su poziv svim zainteresovanim pravnim licima da se prijave na konkurs u okviru "Programa za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru".

APR objavio mapu mera i podsticaja regionalnog razvoja sa podacima za prvih šest meseci 2018

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je danas, u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, ažurirana Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, sa podacima za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine.

Poziv preduzetnicima da registruju svoju delatnost u APR-u elektronskim putem

Vlada Republike Srbije poziva sve buduće preduzetnike da registruju svoju delatnost u Agenciji za privredne registre (APR) elektronskim putem, jer je to najbrža i najjeftinija procedura osnivanja privrednih subjekata.

Portal ePorezi na sajtu poreske uprave

Portal ePorezi predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Cilj uspostavljanja portala ePorezi je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV

Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV.

Softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV na portalu E-porezi

Softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV sa pregledom obračuna stavljen je na raspolaganje poreskim obveznicima na portalu E-porezi. Od 01. jula 2018. godine počela je primena člana 50a Zakona o porezu na dodatu vrednost i Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

Privredna društva moraće da registruju adresu za prijem elektronske pošte

Privredna društva su dužna da registruju adresu za prijem elektronske pošte. Ovu obavezu, uz ostale novine, propisuje novi Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima koji je stupio na snagu 8. juna ove godine.

Pretraga podataka na APR-u je prilagođena čitanju preko mobilnih uređaja

Agencija za privredne registre je izmenila način prikazivanja servisa „Pretraga podataka“ koji olakšava čitanje podataka preko mobilnih uređaja.

Preduzetnici mogu da dostave bankama rešenje o registraciji i u elektronskoj formi

Preduzetnici, koji su se elektronski registrovali u APR-u, nisu dužni da rešenje o upisu u registar dostave banci u papirnom obliku, već ga mogu dostaviti i u elektronskoj formi, prilikom podnošenja dokumentacije radi otvaranja poslovnog računa.

Poreska uverenja uskoro preko portala ePorezi

Poreskim obveznicima će se uskoro, putem portala ePorezi, elektronski izdavati četiri vrste poreskih uverenja, najavljuje Dragana Marković, direktorka Poreske uprave. Reč je o uverenjima o izmirenim ukupnim poreskim obavezama, o izmirenim obavezama za PDV, o izmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje i o izmirenim obavezama po konkretnoj poreskoj prijavi.

Podnošenje podnesaka poreskoj upravi bez pečata

Poreska uprava obaveštava da je dana 29.03.2018. Vlada Republike Srbije donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privrednog prava („Službeni glasnik RS“ br.28/18). S tim u vezi, počev od 30.04.2018., prilikom podnošenja podnesaka Centru za velike poreske obveznike (zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, predstavki, prigovora, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja) niste u obavezi da primenite pečat, osim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.

Upotreba QR koda kod bezgotovinskog plaćanja

Radi podsticanja veće upotrebe „pametnih” mobilnih telefona za svakodnevna plaćanja, Narodna banka Srbije, u saradnji s predstavnicima Privredne komore Srbije i Udruženja banaka Srbije, pripremila je dokument kojim se standardizuju podaci potrebni za plaćanje upotrebom dvodimenzionalnog bar-koda, tzv. QR koda.

Sektor IKT najbrže rastuća industrija u Srbiji

Sektor informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) predstavlja najbrže rastuću industriji u Srbiji, koja trenutno zapošljava više od 40.000 ljudi. Izvoz IKT usluga svake godine beleži rast po stopi više od 20 odsto – samo tokom januara ove godine iznosio je 34 odsto i time premašio rast izvoza prerađivačke industrije, što govori o značaju tih usluga, jedan je od zaključaka današnjeg sastanka.

Kvalifikovani elektronski sertifikat (potpis) MUP-a Republike Srbije

Kvalifikovani elektronski sertifikat koji besplatno izdaje sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije je elektronski potpis koji ispunjava uslove utvrđene zakonom i kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata i omogućava utvrđivanje odgovornosti za njihov sadržaj.

Uskoro moguća međusobna kupoprodaja softvera i ostalih digitalnih proizvoda u devizama i za građane

Vlada Republike Srbije usvojila je više predloga izmena zakona i odluka po kojima će građani Srbije moći međusobno da vrše kupoprodaju digitalnih proizvoda u devizama. Kako je definisano Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, omogućena je kupoprodaja softvera i ostalih digitalnih proizvoda na Internetu kojim se trguje isključivo putem telekomunikacionih, digitalnih ili informaciono-tehnoloških uređaja.

Ukida se obaveza upotrebe pečata i državnim organima, organizacijama sa javnim ovlašćenjima i javnim preduzećima

Vlada Republike Srbije je usvojila zaključak kojim se organima državne uprave nalaže da pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima će biti ukinuta obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata.

Najčešća pitanja u vezi podnošenja e-prijave kod Agencije za privredne registre

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja preduzetnika je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu. Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora. Na stranici Informacije o sistemu za podnošenje elektronskih prijava su objavljena detaljna korisnička i video uputstva koja treba da olakšaju korišćenje sistema e-registracije.

Informacije o sistemu za podnošenje elektronskih prijava Agencije za privredne registre

Korisnik koji nema nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre, radi pristupa informacionom sistemu potrebno je da kreira nalog (video uputstvo) na portalu za prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Registrovan stoti preduzetnik u APR-u putem elektronske registracije

U Agenciji za privredne registre je od 1. Januara uvedena nova digitalna usluga - elektronska registracija preduzetnika, a 2. Marta registrovan je stoti preduzetnik u APR-u putem elektronske registracije.

Narodna banka Srbije poziva startape na testiranje inovativnih ideja u oblasti platnih usluga

NBS poziva zainteresovana privredna društva i preduzetnike (startape) da pod povoljnijim uslovima i bez troškova testiraju inovativne ideje u oblasti platnih usluga.

Plaćanje administrativnih taksi elektronskim novcem na Portalu eUprava

Od 02. Marta 2018. nova funkcionalnost nacionalnog Portala eUprava – za sve zahteve podnete preko Portala eUprava omogućeno je plaćanje administrativnih taksi elektronskim novcem.

IKT najperspektivnija industrija u Srbiji

Beograd, 6. mart 2018. godine – Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je ovogodišnji izveštaj Narodne banke Srbije (NBS) o platnom bilansu pokazao da je izvoz informaciono-komunikacionih usluga (IKT) iz Srbije u prošloj godini dostigao rekordnih 900 miliona evra, što je za 21,5 odsto više u odnosu na 2016. godinu. Tako je nastavljen pozitivni trend rasta u ovoj industriji, od više od 20 odsto godišnje u prethodne tri godine.

Automatska overa zdravstvenih knjižica i za preduzetnike i poljoprivrednike

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja (KZO) od 1. Marta 2018. je omogućena i osiguranicima samostalnih delatnosti (preduzetnici), poljoprivrednicima, sveštenicima, verskim službenicima, inostranim penzionerima, odnosno onima koji primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, samostalnim umetnicima, zaposlenima kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i onima koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji. Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju.

Odgovori na često postavljana pitanja u vezi registracije faktura u Centralnom registru faktura

Ministarstvo finansija uprava za trezor, je objavilo odgovore na često postavljana pitanja u vezi registracije faktura u Centralnom registru faktura (CRF).

Registracija faktura (računa) u poslovanju sa subjektima iz javnog sektora

Od 1. Marta 2018. počinje registracija faktura (računa) u novom sistemu ministarstva finansija pod nazivom Centralni registar faktura. Obaveza registracije faktura postoji samo u slučaju kada su dužnici subjekti iz javnog sektora. Ispravno registrovane fakture u Centralnom registru faktura (CRF) su uslov za naplatu potraživanja od javnih dužnika.

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave PPDG-1R za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti

Poreska uprava je objavila korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na obrascu PPDG-1R.

Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika

Poreski obveznici - vlasnici samostalne delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod, a koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontaciju za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB.

Poreska prijava PPDG-1R: obaveštenje obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod

Od 01.01.2018. godine Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: Obrazac PPDG-1R) podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Registracija preduzetnika putem interneta

Agencija za privredne registre od 1. Januara 2018. omogućava preduzetnicima da se registruju bez odlaska na šalter, zahvaljujući novoj usluzi kojom se procedura registracije u potpunosti obavlja putem interneta – od podnošenja zahteva do dobijanja rešenja.

Plan aktivnosti za unapređenje IT sektora

Vlada Srbije objavila je dokument Plan prioritetnih ciljeva i aktivnosti svih organa državne uprave i službi Vlade za unapređenje IT sektora u Srbiji za 2018. godinu.

Fakture ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis

Beograd, 13. decembar 2017. godine – Vlada Republike Srbije saopštila je danas da računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis.

Manji porez za advokate

Paušalni porez za advokate će ipak biti smanjen, a takav predlog naći će se ovih dana pred Vladom Srbije, otkriva 'Blic'.

NBS potvrdila: Pečat više nije potreban za overu platnih naloga

Narodna banka Srbije razrešila sve nedoumice oko (ne)obaveznosti upotrebe pečata.

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa novom uredbom o paušalnom oporezivanju

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Vlada utvrdila kriterijume za paušalno oporezivanje

Beograd, 25. avgust 2017. godine – Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Trajni nalog za prilive iz inostranstva do 1000 EUR za IT firme

IT firme koje ostvaruju prilive iz inostranstva po jednom osnovu (npr. šifra 302 za prodaju računarskih programa) mogu bankama dati trajni nalog za prilive do 1.000 EUR