Računi.rs Blog

Aktuelnosti iz oblasti - izdavanje računa, fakturisanje, porezi, računovodstvo, preduzеtništvo, startup, elektronsko poslovanje, informacione tehnologije.

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od prvog oktobra 2018. kreće primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.

APR uveo e-Registraciju osnivanja jednočlanog DOO

Posle uvođenja elektronske registracije preduzetnika, Agencija za privredne registre (APR) je uvela novu uslugu za privredna društva - elektronsko osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Plaćanje karticama Poštanske štedionice na portalu eUprava

Poštanska štedionica postaje partner Kancelarije za IT i eUpravu za omogućavanje elektronskih plaćanja platnim karticama na Portalu eUprava i posredstvom POS terminala na šalterima javne uprave.

Startovala poreska olakšica za početnike u poslovanju

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od 01. oktobra 2018. kreće primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.

Besplatna registracija adrese za prijem elektronske pošte

Već registrovana privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava koji se obrate APR-u radi registracije adrese za prijem elektronske pošte, to mogu učiniti popunjavanjem registracione prijave za promene registrovanih podataka (obavezni podaci) i dodatka br. 31. Preduzetnici treba da podnesu popunjenu registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku, uz dodatak br. 16.

Banka Inteza omogućila prihvatanje Dina kartica na internetu

Narodna banka Srbije obaveštava građane i trgovce da je Banka Inteza, kao jedan od najvećih domaćih prihvatilaca platnih kartica na internetu, pokrenula kampanju koja je usmerena ka daljem širenju elektronske prodaje u Srbiji, s naročitim povoljnostima za nacionalni kartični brend, Dina karticu. Naime, Banka Inteza će trgovcima koji žele da svoje proizvode i usluge prodaju putem interneta, uz pogodnosti, obezbediti servis e-commerce za prihvatanje plaćanja Dina karticom.

E- mejl je obavezan podatak registracije na APR-u

Od ponedeljka, 08. oktobra, svi građani koji podnesu registracionu prijavu za osnivanje privrednog društva ili preduzetnika imaju obavezu da dostave i adresu za prijem elektronske pošte, radi registracije.

Plaćanje e-usluga na portalu APR-a ubuduće i DinaCard platnom karticom

Građani koji koriste elektronske usluge APR-a ubuduće će moći da upotrebe i nacionalnu DinaCard platnu karticu za elektronsko plaćanje naknade za izvršenu uslugu APR-a.

Povraćaj viška ili pogrešno uplaćenih sredstava

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava koje APR sprovodi po službenoj dužnosti. Na osnovu člana  4. Pravilnika o praćenju i načinu povraćaja više ili pogrešno uplaćenih sredstava, Agencija za privredne registre je, po službenoj dužnosti, pokrenula postupak za povraćaj tih sredstava na račun uplatioca.

Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra više nemaju obavezu upotrebe pečata u svom poslovanju

Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju.

Privredna komora Srbije objavljuje informacije o otvorenom pozivu o digitalnoj transformaciji

Privredna komora Srbije objavljuje informacije o otvorenom pozivu o digitalnoj transformaciji: okvir, ciljevi pilot projekta, apliciranje na otvoreni poziv, digitalna mapa puta i digitalna strategija, sertifikovani digitalni konsultanti, pregled procesa/vremenski okvir, zaštita i upotreba podataka i podsetnik.

Privredna komora Srbije poziva kompanije da se uključe u digitalnu transformaciju

Privredna komora Srbije poziva kompanije da se uključe u digitalnu transformaciju. Otvoreni poziv traje od 10.09. do 02.10.20018.

Obaveštenje o ispravnom usmeravanju uplate poreza i doprinosa za obveznike samostalnih delatnosti i obveznike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Poreska uprava je objavila obaveštenje o ispravnom usmeravanju uplate poreza i doprinosa za obveznike samostalnih delatnosti i obveznike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca za omogućavanje plaćanja elektronskim bankarstvom, platnim karticama, elektronskim novcem i ostalim vidovima elektronskog plaćanja

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ponovila je poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca koje posluju na teritoriji Republike Srbije da, ukoliko već nisu, realizuju različite vidove elektronskih plaćanja putem interneta na Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs), kao i elektronska plaćanja platnim karticama putem POS terminala na šalterima organa državne uprave i lokalne samouprave.

Informacije za trgovce o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama

Narodna banka Srbije pripremila je letak za trgovce kojim se na jasan i pregledan način informišu o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

Narodna banka Srbije informiše o troškovima i naknadama koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica

Narodna banka Srbije je ažurirala podatke o troškovima i naknadama koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica.

Nova, objedinjena pretraga privrednih subjekata i drugih pravnih lica koji su registrovani u APR

Nova pretraga APR-a, koja je 16.08.2018. puštena u rad, predstavlja kvalitativno unapređenje koje će omogućiti budućim korisnicima efikasniju i lakšu pretragu podataka o privrednim društvima, preduzetnicima, udruženjima i drugim pravnim licima, odjednom.

Javni poziv "Program za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru"

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije i Kancelarija za IT i eUpravu, u saradnji sa Programom UN za razvoj (UNDP), uputili su poziv svim zainteresovanim pravnim licima da se prijave na konkurs u okviru "Programa za unapređenje biznis kapaciteta u IT sektoru".

APR objavio mapu mera i podsticaja regionalnog razvoja sa podacima za prvih šest meseci 2018

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je danas, u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, ažurirana Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, sa podacima za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine.

Poziv preduzetnicima da registruju svoju delatnost u APR-u elektronskim putem

Vlada Republike Srbije poziva sve buduće preduzetnike da registruju svoju delatnost u Agenciji za privredne registre (APR) elektronskim putem, jer je to najbrža i najjeftinija procedura osnivanja privrednih subjekata.

Portal ePorezi na sajtu poreske uprave

Portal ePorezi predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Cilj uspostavljanja portala ePorezi je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV

Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV.

Softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV na portalu E-porezi

Softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV sa pregledom obračuna stavljen je na raspolaganje poreskim obveznicima na portalu E-porezi. Od 01. jula 2018. godine počela je primena člana 50a Zakona o porezu na dodatu vrednost i Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

Privredna društva moraće da registruju adresu za prijem elektronske pošte

Privredna društva su dužna da registruju adresu za prijem elektronske pošte. Ovu obavezu, uz ostale novine, propisuje novi Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima koji je stupio na snagu 8. juna ove godine.

Pretraga podataka na APR-u je prilagođena čitanju preko mobilnih uređaja

Agencija za privredne registre je izmenila način prikazivanja servisa „Pretraga podataka“ koji olakšava čitanje podataka preko mobilnih uređaja.

Preduzetnici mogu da dostave bankama rešenje o registraciji i u elektronskoj formi

Preduzetnici, koji su se elektronski registrovali u APR-u, nisu dužni da rešenje o upisu u registar dostave banci u papirnom obliku, već ga mogu dostaviti i u elektronskoj formi, prilikom podnošenja dokumentacije radi otvaranja poslovnog računa.

Poreska uverenja uskoro preko portala ePorezi

Poreskim obveznicima će se uskoro, putem portala ePorezi, elektronski izdavati četiri vrste poreskih uverenja, najavljuje Dragana Marković, direktorka Poreske uprave. Reč je o uverenjima o izmirenim ukupnim poreskim obavezama, o izmirenim obavezama za PDV, o izmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje i o izmirenim obavezama po konkretnoj poreskoj prijavi.

Podnošenje podnesaka poreskoj upravi bez pečata

Poreska uprava obaveštava da je dana 29.03.2018. Vlada Republike Srbije donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privrednog prava („Službeni glasnik RS“ br.28/18). S tim u vezi, počev od 30.04.2018., prilikom podnošenja podnesaka Centru za velike poreske obveznike (zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, predstavki, prigovora, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja) niste u obavezi da primenite pečat, osim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.

Upotreba QR koda kod bezgotovinskog plaćanja

Radi podsticanja veće upotrebe „pametnih” mobilnih telefona za svakodnevna plaćanja, Narodna banka Srbije, u saradnji s predstavnicima Privredne komore Srbije i Udruženja banaka Srbije, pripremila je dokument kojim se standardizuju podaci potrebni za plaćanje upotrebom dvodimenzionalnog bar-koda, tzv. QR koda.

Sektor IKT najbrže rastuća industrija u Srbiji

Sektor informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) predstavlja najbrže rastuću industriji u Srbiji, koja trenutno zapošljava više od 40.000 ljudi. Izvoz IKT usluga svake godine beleži rast po stopi više od 20 odsto – samo tokom januara ove godine iznosio je 34 odsto i time premašio rast izvoza prerađivačke industrije, što govori o značaju tih usluga, jedan je od zaključaka današnjeg sastanka.

Kvalifikovani elektronski sertifikat (potpis) MUP-a Republike Srbije

Kvalifikovani elektronski sertifikat koji besplatno izdaje sertifikaciono telo MUP-a Republike Srbije je elektronski potpis koji ispunjava uslove utvrđene zakonom i kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika, integritet elektronskih dokumenata i omogućava utvrđivanje odgovornosti za njihov sadržaj.

Uskoro moguća međusobna kupoprodaja softvera i ostalih digitalnih proizvoda u devizama i za građane

Vlada Republike Srbije usvojila je više predloga izmena zakona i odluka po kojima će građani Srbije moći međusobno da vrše kupoprodaju digitalnih proizvoda u devizama. Kako je definisano Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, omogućena je kupoprodaja softvera i ostalih digitalnih proizvoda na Internetu kojim se trguje isključivo putem telekomunikacionih, digitalnih ili informaciono-tehnoloških uređaja.

Ukida se obaveza upotrebe pečata i državnim organima, organizacijama sa javnim ovlašćenjima i javnim preduzećima

Vlada Republike Srbije je usvojila zaključak kojim se organima državne uprave nalaže da pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima će biti ukinuta obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata.

Najčešća pitanja u vezi podnošenja e-prijave kod Agencije za privredne registre

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja preduzetnika je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu. Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora. Na stranici Informacije o sistemu za podnošenje elektronskih prijava su objavljena detaljna korisnička i video uputstva koja treba da olakšaju korišćenje sistema e-registracije.

Informacije o sistemu za podnošenje elektronskih prijava Agencije za privredne registre

Korisnik koji nema nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre, radi pristupa informacionom sistemu potrebno je da kreira nalog (video uputstvo) na portalu za prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Registrovan stoti preduzetnik u APR-u putem elektronske registracije

U Agenciji za privredne registre je od 1. Januara uvedena nova digitalna usluga - elektronska registracija preduzetnika, a 2. Marta registrovan je stoti preduzetnik u APR-u putem elektronske registracije.

Narodna banka Srbije poziva startape na testiranje inovativnih ideja u oblasti platnih usluga

NBS poziva zainteresovana privredna društva i preduzetnike (startape) da pod povoljnijim uslovima i bez troškova testiraju inovativne ideje u oblasti platnih usluga.

Plaćanje administrativnih taksi elektronskim novcem na Portalu eUprava

Od 02. Marta 2018. nova funkcionalnost nacionalnog Portala eUprava – za sve zahteve podnete preko Portala eUprava omogućeno je plaćanje administrativnih taksi elektronskim novcem.

IKT najperspektivnija industrija u Srbiji

Beograd, 6. mart 2018. godine – Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je ovogodišnji izveštaj Narodne banke Srbije (NBS) o platnom bilansu pokazao da je izvoz informaciono-komunikacionih usluga (IKT) iz Srbije u prošloj godini dostigao rekordnih 900 miliona evra, što je za 21,5 odsto više u odnosu na 2016. godinu. Tako je nastavljen pozitivni trend rasta u ovoj industriji, od više od 20 odsto godišnje u prethodne tri godine.

Automatska overa zdravstvenih knjižica i za preduzetnike i poljoprivrednike

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja (KZO) od 1. Marta 2018. je omogućena i osiguranicima samostalnih delatnosti (preduzetnici), poljoprivrednicima, sveštenicima, verskim službenicima, inostranim penzionerima, odnosno onima koji primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, samostalnim umetnicima, zaposlenima kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i onima koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji. Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju.

Odgovori na često postavljana pitanja u vezi registracije faktura u Centralnom registru faktura

Ministarstvo finansija uprava za trezor, je objavilo odgovore na često postavljana pitanja u vezi registracije faktura u Centralnom registru faktura (CRF).

Registracija faktura (računa) u poslovanju sa subjektima iz javnog sektora

Od 1. Marta 2018. počinje registracija faktura (računa) u novom sistemu ministarstva finansija pod nazivom Centralni registar faktura. Obaveza registracije faktura postoji samo u slučaju kada su dužnici subjekti iz javnog sektora. Ispravno registrovane fakture u Centralnom registru faktura (CRF) su uslov za naplatu potraživanja od javnih dužnika.

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave PPDG-1R za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti

Poreska uprava je objavila korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na obrascu PPDG-1R.

Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika

Poreski obveznici - vlasnici samostalne delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod, a koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontaciju za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB.

Poreska prijava PPDG-1R: obaveštenje obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod

Od 01.01.2018. godine Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: Obrazac PPDG-1R) podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Registracija preduzetnika putem interneta

Agencija za privredne registre od 1. Januara 2018. omogućava preduzetnicima da se registruju bez odlaska na šalter, zahvaljujući novoj usluzi kojom se procedura registracije u potpunosti obavlja putem interneta – od podnošenja zahteva do dobijanja rešenja.

Plan aktivnosti za unapređenje IT sektora

Vlada Srbije objavila je dokument Plan prioritetnih ciljeva i aktivnosti svih organa državne uprave i službi Vlade za unapređenje IT sektora u Srbiji za 2018. godinu.

Fakture ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis

Beograd, 13. decembar 2017. godine – Vlada Republike Srbije saopštila je danas da računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis.

Manji porez za advokate

Paušalni porez za advokate će ipak biti smanjen, a takav predlog naći će se ovih dana pred Vladom Srbije, otkriva 'Blic'.

NBS potvrdila: Pečat više nije potreban za overu platnih naloga

Narodna banka Srbije razrešila sve nedoumice oko (ne)obaveznosti upotrebe pečata.

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa novom uredbom o paušalnom oporezivanju

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Vlada utvrdila kriterijume za paušalno oporezivanje

Beograd, 25. avgust 2017. godine – Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici usvojila izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Trajni nalog za prilive iz inostranstva do 1000 EUR za IT firme

IT firme koje ostvaruju prilive iz inostranstva po jednom osnovu (npr. šifra 302 za prodaju računarskih programa) mogu bankama dati trajni nalog za prilive do 1.000 EUR