Broj prodajnih mesta na internetu za korisnike Dina kartice raste

Narodna banka Srbije obaveštava građane da broj prodajnih mesta na kojima je moguće platiti nacionalnom platnom karticom ubrzano raste, pa je u ovom trenutku Dina karticom moguće platiti na preko 40 prodajnih mesta na internetu. Domaćom karticom se mogu, između ostalog, kupiti knjige, sportska oprema, odeća, igračke, nameštaj, mogu se platiti usluge osiguranja, kao i usluge prema državi na portalu eUprava.

Podsećamo na to da je Banka Inteza, kao jedan od najvećih domaćih prihvatilaca platnih kartica na internetu, odlučila da prvenstveno malim trgovcima koji trenutno ne koriste kanal elektronske kupovine omogući da svoje poslovanje prošire i na internet, i to pod izuzetno povoljnim uslovima. Upravo su niski troškovi nacionalne kartične šeme Dina kartice to omogućili.

Jedan od prvih trgovaca koji je omogućio plaćanje nacionalnom karticom na internetu jeste robna kuća nameštaja „Ikea”, a trenutni spisak prodajnih mesta na kojima možete plaćati domaćom karticom na internetu možete pronaći na linku:
http://www.dinacard.nbs.rs/documents/lista_akceptanati.pdf.

Za više informacija o Dina kartici posetite: www.dinacard.nbs.rs.

Kabinet guvernera