Jednostavnije i sigurnije pretraživanje podataka u APR-u preko korisničkog naloga

Za korisnike koji pristupe sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika i kreiraju svoj nalog, Agencija za privredne registre je omogućila jednostavniju i sigurniju upotrebu servisa objedinjene pretrage podataka. Logovanjem u sistem APR-a, građani, sa svojim korisničkim nalogom, mogu pristupiti objedinjenoj pretrazi podataka bez aktiviranja funkcije  "reCAPTCHA", uvedene radi sprečavanja automatizovanog i nedozvoljenog korišćenja besplatnog servisa sa podacima koje vodi APR.