Porez na imovinu za 2019. godinu

Poreska uprava obaveštava obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, da 14. februara 2019. godine, dospeva prva akontacija za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, odnosno u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Upit u stanje možete izvršiti na portalu Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije.