Trajni nalog za prilive iz inostranstva do 1000 EUR za IT firme

IT firme koje ostvaruju prilive iz inostranstva po jednom osnovu (npr. šifra 302 za prodaju računarskih programa) mogu bankama dati trajni nalog za prilive do 1.000 EUR Radi unapređenja rada IT industrije, razrešene nedoumice u oblasti platnog prometa sa inostranstvom.

Prepoznajući potrebu za boljim razumevanjem propisa i stvaranjem najpovoljnijeg mogućeg poslovnog okruženja za dalji razvoj IT sektora u Republici Srbiji, obaveštavamo javnost da je Narodna banka Srbije, u saradnji s predstavnicima Vlade Republike Srbije, Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, razrešila sve nedoumice banaka i njihovih klijenata koje su se javljale u vezi s primenom propisa iz oblasti platnog prometa sa inostranstvom, a odnose se na realizaciju priliva iz inostranstva.

Šta to praktično znači? To znači da je u skladu s važećim propisima nesporno da privredni subjekt koji posluje u oblasti informacionih tehnologija i uobičajeno ostvaruje prilive iz inostranstva po jednom osnovu može banci dati trajni nalog o osnovu naplate za prilive do 1.000 evra (npr. šifra 302 za prodaju računarskih programa). Ovaj nalog podrazumeva da u svim situacijama kada se ostvaruju prilivi iz inostranstva do navedenog iznosa dolazi do automatskog upisivanja podatka o šifri naplate i knjiženja naplate u korist računa klijenta, bez potrebe da klijent posebno obavesti banku o tom osnovu.

Ukazujemo i na to da već nekoliko godina unazad većina banaka omogućava svojim klijentima da podatak o pojedinačnom osnovu naplate iz inostranstva i instrumentu naplate dostave elektronskim putem u okviru aplikacija elektronskog bankarstva, i to bez obzira na visinu priliva. Pritom nema nikakvih smetnji da klijent ovaj podatak dostavi i na drugi način koji je ugovorio s bankom, kao što je korišćenje uobičajenih kanala elektronske komunikacije (npr. SMS ili imejl).

Uvereni smo da ovakav pristup rešavanju svih pitanja koji se odnose primenu važećih propisa, uz druge aktivnosti koje sprovode nadležne državne institucije, bitno doprinose unapređenju uslova za poslovanje IT sektora u našoj zemlji, ali i opštem poboljšanju poslovne klime, koja je jedna od osnovnih pretpostavki stabilnog i održivog privrednog rasta.