Fakturisanje
Izdavanje računa

Računi.rs su servis za fakturisanje - izdavanje računa - za preduzetnike, paušalce, knjigaše, male i srednje firme i preduzeća.

Računi, predračuni, klijenti, artikli, PDF, uplate, KPO, godišnji limiti. Elektronski račun u PDF formatu.

racauni izgled

Dostupno 24/7

Servis i podrška su Vam non-stop dostupni, a pristupate mu sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja.


Ništa se ne instalira

Bez potrebe da bilo šta instalirate. Jednostavno pristupate Servisu kroz Vaš veb pregledač, sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja. Podaci u cloud-u.


Jezici i pisma

Interfejs aplikacije kao i sami računi na domaćem ili stranom jeziku. Srpski (Latinica i Ćirilica) i Engleski jezik. Višejezična aplikacija.


Elektronski ili na papiru

Kreirajte i pošaljite račune elektronski (PDF). Štampate račune na papiru? - izgled je savršeno prilagođen i spreman za štampu.


Preduzetnik paušalac

KPO (Knjiga paušalno oporezovanog obveznika) se automatski vodi. Godišnji limiti. Bez potrebe za knjigovođom.


SSL bezbednost

Vaši podaci su sigurni. Nalozi su zaštićeni fizički, tehnički, administrativno, kao i upotrebom SSL sigurne komunikacije.


Papir i Koverte

Podržani su A4, A3, Letter i Legal formati papira. Prilagođeno za ameriken tip koverata (levi ili desni prozor).


Baza klijenata

Evidencija Vaših klijenata sa svim pratećim kontakt podacima. Pretraga podataka iz APR-a, po PIB-u ili nazivu firme.


Verifikacija identiteta u 2 koraka

Podignite bezbednost svog naloga na nivo banaka i visokih finansijskih institucija. Zahtevajte promenljivi kod prilikom prijave.


Bar kod

Obeležite račune bar kodom.


Vaš brend

Vaš logo na računima. Vaša firma, Vaš brend. Na svim paketima pretplate.


PDF

Računi u PDF formatu.


Valute

Podržane su sve strane valute koje podržava Narodna banka Srbije (NBS). Automatski usaglašeno sa tekućom kursnom listom.


Plaćate samo dok koristite

Pretplatu plaćate samo dok koristite Servis. Mesečni ili godišnji paketi, bez dugoročne obaveze. Uštedite sa godišnjim paketom (2 meseca besplatno).


Izvoz podataka

Vi ste vlasnici svojih podataka. Vaše podatke možete izvesti u 3 standardna formata za razmenu podataka: CSV, XML i JSON. Čak i u periodu kad nije plaćena pretplata.


Pregled funkcionalnosti

 • Izdavanje računa i predračuna
 • Nacrti - priprema i čuvanje računa i predračuna pre izdavanja
 • Računi i predračuni u PDF formatu
 • Pošaljite račun ili predračun direktno na e-mejl klijentu jednim klikom
 • Izgled je savršeno prilagođen i spreman za štampu
 • Kreirajte, pošaljite, kopirajte, otkažite i račune i predračune
 • Pretraga računa i predračuna
 • Bar kod na računima i predračunima(opciono)
 • KPO Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, za paušalce
 • Godišnji limiti, za paušalce
 • Evidencija uplata po izdatim računima
 • Pregled plaćenih i neplaćenih računa
 • Baza klijenata (domaći i strani)
 • Kartica klijenta
 • Pronalaženje klijenata po PIB-u ili po nazivu firme
 • Baza artikala
 • Vaš brend na računima (Vaš logo i podaci)
 • Devizni računi
 • Podržane su sve valute koje podržava Narodna banka Srbije (NBS): RSD, EUR, USD, GBP, AUD, CAD, CNY, HRK, CZK, DKK, HUF, JPY, KWD, NOK, RUB, SEK, CHF, RON, TRY, BGN, BAM, PLN
 • Automatski usaglašeno sa tekućom kursnom listom
 • Računi na srpskom (latinica i ćirilica) i engleskom jeziku
 • Vaši podaci su sigurni. Nalozi su zaštićeni upotrebom SSL veze, kao i verifikacijom identiteta u 2 koraka (opciono)
 • Detaljno podešavanje svih opcija i izgleda račun i predračuna
 • Izvoz podataka - Vaše podatke možete sačuvati kod sebe u svakom trenutku u 3 standardna formata za razmenu podataka: CSV, XML i JSON
 • Besplatna tehnička podrška