eFakture
elektronske fakture
brzo i lako

Aplikacija za slanje i primanje elektronskih faktura (eFaktura) u cloud-u. Integrisano sa SEF-om. Računovodstveni program za preduzetnike, paušalce, knjigaše, male i srednje firme i preduzeća.

racauni izgled

Dostupno 24/7

Servis i podrška su Vam non-stop dostupni, a pristupate mu sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja.


Ništa se ne instalira

Bez potrebe da bilo šta instalirate. Jednostavno pristupate Servisu kroz Vaš veb pregledač, sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja. Podaci u cloud-u.


Jezici i pisma

Interfejs aplikacije kao i sami računi na domaćem ili stranom jeziku. Srpski (Latinica i Ćirilica) i Engleski jezik. Višejezična aplikacija.


Otpremnice

Kreirajte otpremnice nezavisno, ili od postojećeg računa ili predračuna.


Avansni računi

Avansni računi i odgovarajući konačni računi, za obveznike PDV-a.


Uplate

Evidencija uplata i listа dužnika.


Elektronski ili na papiru

Kreirajte i pošaljite račune elektronski (PDF). Štampate račune na papiru? - izgled je savršeno prilagođen i spreman za štampu.


Preduzetnik paušalac

KPO (Knjiga paušalno oporezovanog obveznika) se automatski vodi. Godišnji limiti. Bez potrebe za knjigovođom.


SSL bezbednost

Vaši podaci su sigurni. Nalozi su zaštićeni fizički, tehnički, administrativno, kao i upotrebom SSL sigurne veze.


Papir i Koverte

Podržani su A4, A3, Letter i Legal formati papira. Prilagođeno za ameriken tip koverata (levi ili desni prozor).


Baza klijenata

Evidencija Vaših klijenata sa svim pratećim kontakt podacima. Pretraga podataka iz javnih baza, po PIB-u ili nazivu firme.


Verifikacija identiteta u dva koraka

Podiže nivo zaštite Vašeg naloga na nivo banaka, upotrebom promenljivog koda prilikom prijave.


QR kod / Bar kod

Obeležite račune QR kodom ili Bar kodom. Ubrzajte naplatu sa NBS IPS QR kodom.


Vaš brend

Vaš logo na računima. Vaša firma, Vaš brend. Na svim paketima pretplate.


PDF

Računi u PDF formatu.


Valute

Podržane su sve strane valute koje podržava Narodna banka Srbije (NBS). Automatski usaglašeno sa tekućom kursnom listom.


Plaćate samo dok koristite

Pretplatu plaćate samo dok koristite Servis. Mesečni ili godišnji paketi, bez dugoročne obaveze. Uštedite sa godišnjim paketom (2 meseca besplatno).


Izvoz podataka

Vi ste vlasnici svojih podataka. Vaše podatke možete izvesti u 3 standardna formata za razmenu podataka: CSV, XML i JSON. Čak i u periodu kad nije plaćena pretplata.