Državni data centar dobio još jednog korisnika

Danas je u Državnom data centru izvršeno smeštanje opreme i softvera Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije koja je na taj način postala petnaesti korisnik usluga Državnog data centra. Tom prilikom direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, doc. dr Mihailo Jovanović i direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, Ljubinko Stanojević, obišli su prostorije Državnog data centra, formiranog pre tačno godinu dana, koji je opremljen u skladu sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima.

"Visoka tehnička pouzdanost Državnog data centra ogleda se u obezbeđenom napajanju električnom energijom sa tri nezavisna izvora, sistemom dizel-električnih agregata i sistemom za neprekidno napajanje, što omogućava autonomiju rada centra od čak 48 sati. Državni data centar predstavlja centralno mesto u kome se smešta ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije, kao i oprema državnih organa, koji je po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu" izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihailo Jovanović.

Centar ispunjava Tier 3+ standard, a usluge Centra se pružaju u skladu sa bezbednosnim standardom ISO 27001, kao i standardima kvaliteta ISO 9001 i kvalitetom pružanja usluga ISO 20000. Državni data centar pored smeštanja opreme državnih organa pruža i uslugu Državnog klauda – Government cloud.

"Neophodno je da državni organi, ukoliko ne poseduju tehničke uslove, svoju opremu smeste u Državni data centar, koji je posebno projektovan i izgrađen za tu namenu, a centralizacijom državne infrastrukture doprinosimo i racionalizaciji budžeta – kako po pitanju korišćenja postojećeg državnog hardvera i softvera, tako i po pitanju budućih investicija“ napomenuo je Jovanović.

Direktor Kancelarije za reviziju, Ljubinko Stanojević je tom prilikom izjavio da Kancelarija za reviziju poseduje novu opremu i novo softversko rešenje finansirano sredstvima Evropske unije, kao i to da nema tehničke uslove i kapacitete za njen smeštaj i održavanje, te su zahvaljujući Državnom data centru i Kancelariji za IT i eUpravu ovi provlemi prevaziđeni.

U Državnom data centru se od ranije nalazi i oprema Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa 30 miliona podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, oprema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i rezervne baze podataka sa oko 5 miliona podataka osiguranih lica i osiguranika Republike Srbije, a do kraja godine će se naći i knjiga državljana Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i državne uprave i lokalne samouprave. Pored ovih organa državne uprave, usluge Državnog data centra koristi i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo kulture i informisanja, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Uprava za javni dug, Republički sekretarijat za javne politike, Državno veće tužilaca, Centralni registar hartija od vrednosti, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.