Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV

Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV sa pregledom obračuna PDV. Možete ga naći posredstvom linka http://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pdv/uputstvo-za-primenu-pdv.html, dok se Pregled obračuna PDV na obrascu POPDV u xsd formatu, kao i xml primeri nalaze na adresi: http://www.purs.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html.