Poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca za omogućavanje plaćanja elektronskim bankarstvom, platnim karticama, elektronskim novcem i ostalim vidovima elektronskog plaćanja

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ponovila je poziv bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca koje posluju na teritoriji Republike Srbije da, ukoliko već nisu, realizuju različite vidove elektronskih plaćanja putem interneta na Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs), kao i elektronska plaćanja platnim karticama putem POS terminala na šalterima organa državne uprave i lokalne samouprave. Isti poziv bio je upućen svim bankama koje posluju na teritoriji RS u septembru 2017. godine.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ima nameru da potpiše sporazum sa svim zainteresovanim bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca koje su registrovane po Zakonu o platnim institucijama Republike Srbije, a koje mogu da ponude i realizuju tehničko rešenje za elektronsko plaćanje elektronskim bankarstvom, platnim karticama na internetu i POS terminalima, elektronskim novcem i ostalim vidovima elektronskog plaćanja.

Dodatne informacije i dokumentacija u vezi ovog poziva mogu se dobiti ovde.