Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica

Radi povećanja transparentnosti kod naknada u platnom prometu sa inostranstvom, Narodna banka Srbije je ažurirala podatke o troškovima i naknadama koje finansijske institucije naplaćuju prilikom slanja novca u inostranstvo odnosno prijema novca iz inostranstva – za fizička lica, i to za deset država koje predstavljaju reprezentativne primere kada je u pitanju slanje novca iz Republike Srbije u inostranstvo odnosno prijem novca iz inostranstva u Republici Srbiji. Izvor podataka su institucije koje za fizička lica šalju novac u inostranstvo odnosno primaju novac iz inostranstva (banke, platne institucije i JP "Pošta Srbije"), pri čemu su prikazani podaci za opciju kada pošiljalac snosi troškove (opcija OUR), i to za banke preko otvorenog računa u banci (pošiljaoca i primaoca novca); za platne institucije putem usluge Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer; za JP "Pošta Srbije" putem međunarodne poštanske uputnice. Napominjemo da su navedeni pregledi, trenutno, isključivo informativnog karaktera – njima ukazujemo građanima na različite naknade i troškove u vezi sa ovim poslovima, a za precizne podatke neophodno je kontaktirati s nadležnim institucijama.

Ipak, podsećamo javnost da je 16. juna 2018. godine stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 44/2018), kojim je, između ostalog, propisano da Narodna banka Srbije propisuje listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom (na listi će se naći prvenstveno one usluge koje korisnici najčešće koriste i usluge koje korisnike izlažu najvećem trošku) i da Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga (najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga). U skladu s tim, od 17. marta 2019. godine pružaoci platnih usluga biće u zakonskoj obavezi da Narodnoj banci Srbije dostavljaju ažurirane i tačne podatke. Cilj ovog zakonskog rešenja jeste da omogući transparentan prikaz naknada povezanih s platnim računom i da korisnicima platnih usluga obezbedi da na jednostavan i lak način uporede visine naknada kod različitih pružalaca platnih usluga.

Imajući u vidu da finansijske institucije koje obavljaju ove poslove obavljenu uslugu naplaćuju u skladu sa svojom tarifom naknada, savetujemo građane da bi trebalo da se pre slanja odnosno prijema novca detaljno informišu o mogućim načinima slanja/prijema, uslovima, svim naknadama i troškovima, kao i očekivanom vremenu kada bi transakcija trebalo da bude obavljena, a da zatim odaberu onaj način i onu finansijsku instituciju čije usluge odgovaraju njihovim potrebama.

Detaljne informacije o troškovima i naknadama pri slanju novca u inostranstvo odnosno prijemu novca iz inostranstva mogu se pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Zaštita korisnika, Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica, kao i na posebnom sajtu Narodne banke Srbije namenjenom korisnicima finansijskih usluga – Tvoj novac, u delu Odabrane teme, Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica.