Pretraživač liste označenih lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija

Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Institutom "Mihajlo Pupin – računarski sistemi", razvila je pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na "označena lica". Pretraživač omogućava svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte odnosno poslovnu saradnju s pomenutom kategorijom lica kako bi blagovremeno primenili mere i radnje propisane Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje ("Službeni glasnik RS", br. 41/2018).

Razvijanjem navedenog informatičkog softvera omogućeno je direktno pretraživanje lista označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje se odnose na Rezoluciju 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi s ISIL-om, Al Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima, Rezoluciju 1718 (2006) i rezolucijama naslednicama u vezi s DNR Korejom, kao i Rezoluciju 1988 (2011) u vezi s Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima.

Ističemo da je razvoj pomenutog pretraživača samo jedna od mera koje je Uprava za sprečavanje pranja novca preduzela radi lakše primene Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, pri čemu će i u narednom periodu nastaviti intenzivnu saradnju s drugim učesnicima u sistemu radi daljeg unapređenja primene ciljanih finansijskih sankcija u Republici Srbiji.

Pretraživač liste UN