Ukida se obaveza upotrebe pečata i državnim organima, organizacijama sa javnim ovlašćenjima i javnim preduzećima

Vlada Republike Srbije je usvojila zaključak kojim se organima državne uprave nalaže da pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima će biti ukinuta obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata. Organima državne uprave, organizacijama sa javnim ovlašćenjima i javnim preduzećima, čiji je osnivač Republika Srbija, naloženo je da u roku od 30 dana izmene sopstvene interne akte i obrasce koji propisuju obaveznu primenu pečata u poslovanju.

Ovim se menja praksa obaveznog pečatiranja, koja nije bila zasnovana na zakonu, ali se primenjuje zbog velikog broja donetih propisa.

Sprovođenje reforme kojom se ukida obaveznost upotrebe pečata za poslovne subjekte je u skladu sa programom Vlade Srbije za modernizaciju poslovanja, što će uticati i na dalje unapređenje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja (Doing business lista).