Prijava i odjava preduzetnika iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019.

Agencija za privredne registre poziva preduzetnike, koji su u toku 2019. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, da izvrše prijavu u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja. Takođe, preduzetnici koji su prestali da vode dvojno knjigovodstvo u 2019. godini mogu da se odjave iz ove evidencije. Veliki broj preduzetnika je, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), imao obavezu da od 1. januara 2019. godine promeni način vođenja poslovnih knjiga, odnosno da poslovne knjige počne da vodi po sistemu dvojnog knjigovodstva, umesto po sistemu prostog knjigovodstva, kako su knjige vodili do tada.

Prijavu, odnosno odjavu preduzetnika potrebno je izvršiti elektronski, pristupom Posebnom informacionom sistemu Agencije (PIS FI sistem), ili putem linka Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika. Ukoliko nemate prethodno kreirani korisnički nalog u PIS FI sistemu, potrebno ga je kreirati i potom pristupiti PIS FI sistemu.

Uputstvo za prijavu, odnosno odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika možete pogledati na sledećem linku Korisničko uputstvo za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

Prijava u evidenciju obveznika na navedeni način nije moguća za preduzetnike koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr. koji vode dvojno knjigovodstvo), već to mogu učiniti preko i-mejl adrese: obveznicifi@apr.gov.rs.

Preduzetnici, koji su se jednom prijavili Agenciji da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ostaju obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se ne odjave, odnosno oni se ne prijavljuju ponovo.

Takođe, Agencija obaveštava preduzetnike koji su privremeno prekinuli obavljanje delatnosti da nisu oslobođeni obaveze podnošenja finansijskih i drugih izveštaja za 2019. godinu, ukoliko svoje knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

I na kraju, podsećamo da Zakon o računovodstvu obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da finansijske i druge izveštaje dostavljaju Agenciji isključivo u elektronskom obliku, primenom PIS FI sistema, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, te pozivamo zakonske zastupnike da na vreme obezbede kvalifikovani elektronski potpis kako bi u propisnim rokovima predali izveštaje.