Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave PPDG-1R za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti

Poreska uprava je objavila korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na obrascu PPDG-1R. Od 01.01.2018. obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Korisničko uputstvo možete preuzeti na stranici Poreske uprave, odnosno direktno na ovom linku.