Obaveštenje o ispravnom usmeravanju uplate poreza i doprinosa za obveznike samostalnih delatnosti i obveznike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Poreska uprava je objavila obaveštenje o ispravnom usmeravanju uplate poreza i doprinosa za obveznike samostalnih delatnosti i obveznike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.