Registracija preduzetnika putem interneta

Agencija za privredne registre od 1. Januara 2018. omogućava preduzetnicima da se registruju bez odlaska na šalter, zahvaljujući novoj usluzi kojom se procedura registracije u potpunosti obavlja putem interneta – od podnošenja zahteva do dobijanja rešenja. Da biste se elektronski registrovali kao preduzetnik, potrebno je da kreirate korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre. Nakon kreiranja naloga, pristupate portalu na kojem se nalazi elektronska prijava.

Preko portala APR-a pristupa se aplikaciji za elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama (Visa, MasterCard).

Podnosilac prijave mora da je potpiše kvalifikovanim elektronskim potpisom putem aplikacije za elektronsko potpisivanje koji je sastavni deo sistema. Važno je znati da je svakom korisniku neophodno da na svom računaru ima instaliran čitač elektronskih kartica.

Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora, koje je snabdeveno vremenskim žigom, Agencija šalje na registrovani e-mejl podnosioca prijave i registrovanog preduzetnika, ako se radi o različitim licima.

Agencija je pripremila video uputstva, tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje naknade za e-registraciju, kao i korisničko uputstvo za korišćenje Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Elektronska registracija je jeftinija od registracije u papirnom obliku, jer naknada za uslugu elektronske registracije iznosi 1.000,00 dinara, dok je registracija „u papiru“ 1.500,00 dinara. Osim jeftinije registracije, elektronska registracija štedi i vreme tako što se budući preduzetnici prijavljuju „iz fotelje“. Ukoliko se, pak, ne odluče za novi sistem registracije, i dalje se „papirne“ prijave i potrebna dokumentacija mogu podnositi lično na šalterima APR-a ili slati poštom.