Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju

Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji s Ministarstvom privrede, Narodnom bankom Srbije, Komisijom za hartije od vrednosti, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Poreskom upravom, Javnobeležničkom komorom, Advokatskom komorom, kao i s predstavnicima privatnog sektora – obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS”, broj 113/17), sačinila je, na osnovu člana 84. stav 1. tačka 5. navedenog zakona, i 8. januara 2019. godine donela Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju. Ove smernice namenjene su obveznicima Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojima se daju uputstva za utvrđivanje i proveru identiteta stvarnog vlasnika stranke, radi jedinstvene primene odredaba Zakona koje se odnose na stvarnog vlasnika. Takođe, u Smernicama se daje i prikaz odredaba Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Službeni glasnik RS”, br. 41/18), kojima je, između ostalog, regulisana obaveza određivanja stvarnog vlasnika registrovanog subjekta i njegovog evidentiranja u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom koju vodi Agencija za privredne registre, a koje odredbe su od značaja za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

U nastavku je dat link ka navedenom pretraživaču: http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/2479_1_smernice-za-utvrdivanje-stvarnog-vlasnika.pdf.