Softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV na portalu E-porezi

Softver za elektronsko podnošenje poreske prijave za PDV sa pregledom obračuna stavljen je na raspolaganje poreskim obveznicima na portalu E-porezi.

Od 01. jula 2018. godine počela je primena člana 50a Zakona o porezu na dodatu vrednost i Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.
Poreska prijava PP PDV i pregled obračuna – obrazac PO PDV poreski obveznici podnose isključivo u elektronskom obliku.

Od 30. aprila 2018. godine poreskim obveznicima je na portalu Poreske uprave e-Porezi bilo dostupno testno okruženje, kako bi se blagovremeno upoznali sa radom aplikacije, a Poreska uprava je otvorila i elektronsku adresu popdv@purs.gov.rs, posredstvom koje poreski obveznici mogu da postave pitanje i dobiju korisničku podršku prilikom podnošenja pregleda obračuna.

Dostavljanje pregleda obračuna za PDV uz poresku prijavu PDV treba da obezbedi efikasnije izvršavanje poslova iz nadležnosti Poreske uprave čime će se podići i nivo poverenja između poreskih obveznika i Poreske uprave.