Plaćanje e-usluga na portalu APR-a ubuduće i DinaCard platnom karticom

Građani koji koriste elektronske usluge APR-a ubuduće će moći da upotrebe i nacionalnu DinaCard platnu karticu za elektronsko plaćanje naknade za izvršenu uslugu APR-a. Kada započne plaćanje naknade za elektronsku uslugu, korisnik aplikacije APR-a može da izabere DinaCard, Visa ili MasterCard platnu karticu kojom će biti izvršeno plaćanje naknade, što predstavlja poslednji korak u realizaciji odabrane elektronske usluge.