Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja Poreske uprave

Svi korisnici portala E-porezi od 01. marta 2019. godine, mogu da dobiju poreska uverenja elektronskim putem. Za pristup portalu E-porezi neophodn je elektornski digitalni sertifikat, dok je provera verodostojnosti elektornskog uvrenja moguća bez elektornskog sertifikata.

Preuzmite korisničko uputstvo.