Kako postati korisnik na portalu ePorezi?

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave je jedinstven i odnosi se na sve elektronske servise Poreske uprave.
  • Za pristup elektronskim servisima na portalu "ePorezi" potrebno je instalirati specijalno dizajniranu aplikaciju ePorezi
  • Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem Kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji - Registar sertifikacionih tela možete pronaći na adresi http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/
  • Fizičko lice u svoje ime ili zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica pristupaju elektronskim servisima Poreske uprave direktno odnosno bez potrebe bilo kakave prethodne registracije za korišćenje ovih servisa
  • Zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica može putem PEP obrasca, koji se podnosi u nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, ovlastiti drugo lice ("ovlašćeno lice za upotrebu elektronskih servisa") da u njegovo ime koristi elektronske servise Poreske uprave
  • Za korišćenje Kvalifikovanog elektronskog sertifikata neophodno je posedovati čitač kartica sa čipom (eng. Smart Card). Ukoliko se kao medij za elektronski potpis koristi USB token, čitač kartica nije potreban
Napomene:

Zakonski zastupnik pravnog lica sam čin davanja ili oduzimanja ovlašćenja može izvršiti korišćenjem portala "ePorezi" i to u slučaju da poseduje važeći Kvalifikovani elektronski seritifikat.

U slučaju da zakonski zastupnik, tj. lice koje daje ovlašćenje, ne poseduje Kvalifikovani elektronski serifikat, ovašćenje može dati popunjavanjem PEP obrasca i predajom istog nadležnoj Organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Sve informacije o nabavci i korišćenju Kvalifikovanog elektronskog seritifikata, možete dobiti na sajtovima ovlašćenih Sertifikacionih tela.