Portal ePorezi na sajtu poreske uprave

Portal ePorezi predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Cilj uspostavljanja portala ePorezi je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem. Za pristup elektronskim servisima na portalu "ePorezi" koristi se jedinstvena, specijalno dizajnirana aplikacija ePorezi, koju možete preuzeti klikom na link ispod.

ePorezi preuzmite aplikaciju

Aplikacija ePorezi se jednostavno instalira na lokalni računar korisnika i nakon pokretanja i unosa PIN-koda Kvalifikovanog elektronskog sertifikata pristupa se portalu "ePorezi".

Uputstvo za korišćenje aplikacije ePorezi možete preuzeti OVDE.

VAŽNO OBAVEŠTENjE


Elektronski servisi na portalu "ePorezi" dostupni su svakog dana u periodu od 6 časova ujutro do 24 časa u ponoć. U slučaju bilo kakve izmene režima rada bićete blagovremeno obavešteni.

Poreska uprava je za sve korisnike elektronskih servisa obezbedila i TESTNO OKRUŽENjE koje služi za testiranje i proveru ispravnosti elektronskih poreskih prijava, kao i za edukaciju poreskih obveznika. Prijave koje se podnose putem TESTNOG OKRUŽENjA ne stvaraju poresku obavezu već služe isključivo za proveru ispravnosti prijava (provera obračuna, provera ispravnosti XML fajlova i sl.), testiranje i edukaciju.

Za pristup TESTNOM OKRUŽENjU takođe se koristi aplikacija ePorezi.

Zašto "ePorezi"?

  • Praćenje standarda i razvoja informatičkog društva
  • Unapređenje poslovnih procesa korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija
  • Lakše, jednostavnije i brže ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi
  • Bolje informisanje poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama

Putem portala "ePorezi" poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava. Poreski obveznici mogu prilagoditi svoj softver za računovodstvo, tako da automatski generiše fajl u odgovarajućem formatu i takav fajl direktno, putem portala "ePorezi", elektronski potpišu i proslede Poreskoj upravi (u delu Uputstva i obrasci dostupne su XSD šeme i XML primeri).

Portal "ePorezi" omogućava uvid u stanje na računima poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem.

Poreski obveznici preko portala "ePorezi" imaju i mogućnost dodele/oduzimanja ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa.

Sve aktivnosti koje poreski obveznik obavlja putem portala "ePorezi" su – besplatne.