Banka Inteza omogućila prihvatanje Dina kartica na internetu

Narodna banka Srbije obaveštava građane i trgovce da je Banka Inteza, kao jedan od najvećih domaćih prihvatilaca platnih kartica na internetu, pokrenula kampanju koja je usmerena ka daljem širenju elektronske prodaje u Srbiji, s naročitim povoljnostima za nacionalni kartični brend, Dina karticu. Naime, Banka Inteza će trgovcima koji žele da svoje proizvode i usluge prodaju putem interneta, uz pogodnosti, obezbediti servis e-commerce za prihvatanje plaćanja Dina karticom. Banka će za prvih 1.000 trgovaca koji do 31.12.2018. godine podnesu zahtev za uslugu e-commerce omogućiti:

  • besplatno kreiranje internet prodajnog mesta (veb-šop),
  • održavanje veb-šopa i korišćenje servisa e-commerce bez naknade tokom prva tri meseca,
  • transakcije Dina karticama bez provizije tokom prvih šest meseci korišćenja servisa.
Po isteku tromesečnog perioda korišćenja usluge, banka će omogućiti trgovcima da uključe plaćanja i karticama ostalih kartičnih brendova.

Na ovaj način, malim trgovcima koji trenutno ne koriste kanal elektronske kupovine pruža se mogućnost da svoje poslovanje prošire i na internet. Napominjemo da je Narodna banka Srbije u prethodnom periodu preduzela niz aktivnosti koje treba da omoguće lakši i jeftiniji pristup bezgotovinskim plaćanjima, pre svega malim trgovcima, koji zbog visokih troškova nisu prihvatali platne kartice kao instrument plaćanja. Upravo su niski troškovi nacionalne kartične šeme omogućili povoljnu ponudu u okviru ove kampanje za uvođenje internet prodavnica kod novih, prvenstveno malih trgovaca.

Ulaskom u svet elektronske trgovine, trgovci čine svoje proizvode i usluge dostupnim 24 sata dnevno, tokom cele godine, što je veoma značajno, ako se ima u vidu da istraživanja pokazuju da je oko 70% stanovništva zainteresovano za kupovinu na internetu. Elektronska trgovina omogućava i smanjenje rashoda, a tržište briše granice – proizvodi i usluge postaju dostupni svima koji imaju pristup internetu, gde god da se nalaze.

U ovom trenutku, trgovci koji odluče da iskoriste navedenu ponudu Banke Inteze učiniće svoje proizvode i usluge dostupnim svim korisnicima Dina kartica, kojih je oko dva miliona. Uporedo sa ovom kampanjom za nove trgovce, Banka Inteza uvodi mogućnost plaćanja nacionalnim Dina karticama i kod trgovaca koji već koriste njene e-commerce usluge, što je izuzetna pogodnost za sve korisnike Dina kartica (bez obzira na to koja je banka izdala konkretnu Dina karticu), budući da je Banka Inteza počevši od 2007. godine izgradila široku mrežu od oko 400 trgovaca koje podržava u elektronskoj trgovini.

Prvi trgovci koji su omogućili plaćanje Dina karticom na internetu jesu knjižare Delfi i Laguna – na sajtovima ovih knjižara korisnicima nacionalne Dina kartice dostupne su njihove najdraže knjige. Narodna banka Srbije će blagovremeno obaveštavati javnost o uvođenju ovog servisa i kod drugih trgovaca.

Za više informacija o Dina sistemu posetite: www.dinacard.nbs.rs, a za dodatne informacije o samom proizvodu pogledajte: http://www.bancaintesa.rs/mali-biznis/elektronsko-poslovanje/e-commerce/pokrenite-internet-prodavnicu.2654.html.

Kabinet guvernera