Poreska uprava objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti

Poreska uprava je objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti. Preuzmite uputstvo na sledećem linku:
Uputstvo za primenu testa samostalnosti