Obaveštenje za korisnike Portala Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije

01. januara 2019. godine na Portalu jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije omogućeno je elektronsko podnošenje poreskih prijava za pravna (obrazac PPI1) i fizička lica (obrazac PPI2). Izmene Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, …, 95/18) kao i metodologije popunjavanja novih obrazaca od 28. decembra 2018. godine, zahtevale su značajne izmene u informacionom sistemu lokalne poreske administracije za čiju implementaciju je bilo neophodno vreme.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da je od 25. januara omogućeno elektronsko popunjavanje poreskih prijava za fizička lica (obrazac PPI2).

Elektronsko popunjavanje prijave za pravna lica (obrazac PPI1) biće omogućeno od 21. februara 2019. godine.

Na linku možete preuzeti strukturu nove prijave 2019 za imovinu pravnih lica – PPI1 u elektronskom obliku (.xsd) koja je u primeni od 1.1.2019.godine.

Na linku možete preuzeti strukturu prijave imovine za pravna lica – PPI1 u elektronskom obliku (.xsd) za prethodne godine. Koristiti za potrebe podnošenja izmene, izmenjene i nove PPI1 prijave koja se odnosi na period od 1.1.2014. do 31.12.2018.

U delu Uputstva i dokumenti možete pogledati detaljno uputstvo za formatiranje PPI1 obrasca u .xsd formatu.