Test samostalnosti ušao u Skupštinu – primena od 1. marta 2020.

Na sajtu Skupštine Srbije objavljen je delimično izmenjen Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, bez suštinskih promena u odnosu na prethodne verzije. Novina je da se rok primene pomera sa 1. januara na 1. mart. 2020. godine.