Saopštenje za javnost Digitalne Zajednice

Digitalna zajednica je objavila saopštenje za javnost povodom objavljivanja nacrta izmena Zakona o porezu na dohodak građana na sajtu Inicijative Digitalna Srbija 24. septembra 2019. godine. Ubrzo potom, Ministarstvo finansija je objavilo zvanične nacrte 8. oktobra. A prema informacijama koje su dostupne, plan je da se Zakon usvoji u Narodnoj skupštini po hitnom postupku. Efektivna primena Zakona počinje 1. januara 2020. godine. Grupa Digitalna zajednica (DZ) je nezavisna organizacija lokalnog digitalnog ekosistema, koja pretenduje da okupi pojedince, preduzetnike, osnivače startapa, firme, organizacije, entuzijaste i aktiviste oko ideje stvaranja zajedničke platforme za dugoročni uspeh i razvoj digitalne zajednice u Srbiji.

Tokom nekoliko dana od objave prvog dokumenta DZ – Specifikacija Digitalne zajednice – potpisalo ju je preko 600 zainteresovanih stručnjaka. U toku su logističke i pravne pripreme za registrovanje Digitalne zajednice kao neprofitnog i nevladinog udruženja građana.

Imajući u vidu da su donosioci odluka i predlagači gorepomenutih izmena razgovarali sa svega nekoliko organizacija iz IT sektora, zaključuje se da postoji prostor za dijalog sa širom zajednicom i da se na predloženim izmenama još može raditi. Na temelju komentara, argumenata i predloga potpisnika, ali i ostalih zainteresovanih profesionalaca i kompanija sa kojima su imali prilike da razmene mišljenja, smatraju da mogu da daju neophodne informacije o tome šta predložene izmene Zakona znače za različite kategorije preduzetnika i na taj način doprinesu prilagođavanju predloženih mera realnom stanju u industriji, ne odstupajući od postavljenog dugoročnog cilja Digitalne zajednice, a to je – nesmetani dalji razvoj digitalne industrije u Srbiji.

Kompletan tekst je dostupan na ovoj stranici Digitalne Zajednice.