Upotreba QR koda kod bezgotovinskog plaćanja

Radi podsticanja veće upotrebe „pametnih” mobilnih telefona za svakodnevna plaćanja, Narodna banka Srbije, u saradnji s predstavnicima Privredne komore Srbije i Udruženja banaka Srbije, pripremila je dokument kojim se standardizuju podaci potrebni za plaćanje upotrebom dvodimenzionalnog bar-koda, tzv. QR koda. Plaćanja korišćenjem QR koda smanjuju troškove platnih transakcija i čine elektronska plaćanja jednostavnijim, pa se građani pozivaju da koriste bezgotovinske oblike plaćanja. Dovoljno je samo da korisnik usmeri kameru telefona i skenira QR kod da bi započeo plaćanje, čime se smanjuje mogućnost da korisnik pogreši prilikom unosa podataka o plaćanju. Popularnost QR koda kod mobilnih plaćanja u svetu stalno raste, što je u skladu s rastom broja korisnika „pametnih” telefona.

Cilj dokumenta Preporuke za upotrebu QR koda pri prikazivanju elemenata naloga za prenos, koji se stavlja na javnu raspravu, jeste standardizacija elemenata naloga za prenos (transfer odobrenja) kojim se započinje plaćanje, a koji su sadržani u QR kodu na štampanim računima – fakturama (npr. privrednih društava koje pružaju komunalne usluge), kao i prilikom instant plaćanja na internet i fizičkim prodajnim mestima, kada navedeni kod prezentuju trgovac (npr. na tabletu ili POS terminalu), odnosno kupac (u aplikaciji za mobilno bankarstvo). Ako se ima u vidu da Narodna banka Srbije trenutno radi na uvođenju najsavremenijeg platnog rešenja – sistema za instant plaćanja koji će početi s radom u drugoj polovini ove godine, i da je kao jedan od modela za primenu ovog rešenja na prodajnom mestu predviđeno upravo korišćenje QR koda, jasno je da je standardizacija elemenata naloga za prenos izuzetno značajna i za realizaciju tog projekta.

S obzirom na navedeno, Narodna banka Srbije poziva predstavnike banaka, privrednih subjekata i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primedbe na dokument dostave do 21. maja 2018. godine, na imejl-adresu: kabinet@nbs.rs.