Evidentiranje stranih lica bez evidencijskog broja

U Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika od danas je omogućeno registrovanom zastupniku nerezidentu potpisivanje i elektronskim sertifikatom koji sadrži broj pasoša i podatak o državi u kojoj je izdat taj lični dokument, bez evidencijskog broja stranca. Do sada je u Centralnu evidenciju upisano 11.201 stvarni vlasnik, a u toku je postupak evidentiranja za još 11.637.