Porez na imovinu i drugi izvorni javni prihodi na klik od 01. januara 2019.

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 01. januara 2019. će biti dostupni na klik građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije. Već više od decenije jedinice lokalne samouprave brinu o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima, u okviru lokalnih poreskih administracija. Ovakva decentralizacija, koja je urađena preko kolena, pod izgovorom samostalnosti lokalnih samouprava bila je zapravo veoma loš korak sa aspekta elektronskih evidencija, kvaliteta podataka i mogućnosti da i građani i privreda i država imaju kompletne informacije sa teritorije cele Srbije. Time je napravljena medveđa usluga i lokalnim samoupravama, građanima, privredi i državi. Iako je greška brzo uočena, mnogi naknadni pokušaji ponovnog objedinjavanja podataka su završeni neuspešno. Međutim, na inicijativu predsednice Vlade Ane Brnabić uspešno je završen jedan od najznačajnijih projekata digitalizacije u 2018. godini - formiranje Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, na čijem uspostavljanju su , intenzivno radili stručnjaci iz kabineta premijerke, Kancelarije za IT i eUpravu i stručnjaci svih lokalnih poreskih administracija.

"Prebacivanje podataka 145 lokalnih poreskih administracija koji su se vodili u lokalu od 2007. godine u različitim, nekoherentnim informacionim sistemima u Jedinstveni informacioni sistem nije bio ni malo jednostavan zadatak, pogotovo imajući u vidu veoma kratak rok od samo 6 meseci, jer su se zahtevali tačnost, kompletnost i urednost. Međutim, recept za uspeh je u kabinetu premijerke je već više puta dokazan – posvećenost, upornost i nesebičan rad kompetentnih stručnjaka na terenu, uz ogromnu ekspertsku podršku i svakodnevni nadzor tima iz kabineta premijerke i Kancelarije za IT i eUpravu, su recept za još jedan uspeh elektronske uprave u Srbiji", izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je dodao da novi Jedinstveni informacioni sistem, koji je smešten u Državni data centar, centralizacijom podataka građanima i privredi omogućava da na portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu će naročito značiti pravnim licima koji moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak. Od februara na portalu će biti dostupna i usluga elektronskog plaćanja poreza.

"Iako centralizovan, ovakav način obrade podataka neće narušiti specifičnost i samostalnost lokalnih administracija, već će im obezbediti bolje praćenje i blagovremeno ažuriranje evidencija. Takođe, Ministarstvo finansija i Poreska uprava će imati kompletan elektronski uvid u lokalnu poresku analitiku svih 4.803.275 fizičkih lica, 208.278 pravnih lica i 265.193 preduzetnika u Republici Srbiji", izjavio je Jovanović.

Kancelarija za IT i eUpravu je uspešno u prethodnih 6 meseci u rekordnom roku uspostavila Jedinstveni informacioni sistem u Državnom data centru koristeći, između ostalog, kapacitete Državnog Oracle Cloud sistema i izgradila je potrebnu telekomunikacionu infrastrukturu do svake od 145 lokalne poreske administracije, čime je obezbeđen visok nivo pouzdanosti i sigurnosti obrade i korišćenja podataka, kao i sveobuhvatno delovanje čitave poreske administracije Srbije. Službenici u lokalnim poreskim administracijama izvršili su migraciju podataka i prošli su intenzivne obuke za rad u novom sistemu. Lokalnim poreskim administracijama koje su radile u zastarelim sistemima, prelazak na novi sistem znači brži, precizniji i kompletniji rad, kao i bolju naplatu izvornih javnih prihoda.

Najzad, ovaj projekat je samo jedna karika u realizaciji sveobuhvatnog uređenja sistema elektronske uprave, koji će doprineti i bržoj i kvalitetnijoj reformi katastra tj. potpunoj digitalizaciji postupka overe ugovora o prodaji nepokretnosti kod notara, upisu u katastar nepokretnosti i automatskom podnošenju poreskih prijava i za prenos apsolutnih prava i za porez na imovinu.