APR objavio mapu mera i podsticaja regionalnog razvoja sa podacima za prvih šest meseci 2018

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je danas, u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, ažurirana Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, sa podacima za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine. Podaci na Mapi RegMPRR odnose se na vremenski niz od četiri godine i objavljeni su za četiri teritorijalna nivoa (Republika Srbija, Regioni, Oblasti, Opštine).

Na Mapi RegMPRR su prikazani zbirni podaci o podsticajima regionalnog razvoja za 26 realizatora podsticaja (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, agencije i druge institucije), kao i drugi podaci relevantni za regionalni razvoj, na srpskom i engleskom jeziku, za tri protekle godine (2015 – 2017) i šest meseci tekuće godine (jan-jun 2018).