Guverner NBS i ministar pravde potpisale Protokol o elektronskoj razmeni podataka

Ministar pravde i guverner Narodne banke Srbije potpisale su Protokol i Sporazum o elektronskoj razmeni podataka, koji će omogućiti efikasniju razmenu podataka između nadležnih državnih organa. Ovim protokolom uspostavlja se bliža saradnja u oblasti elektronskog pristupa i razmene podataka između Narodne banke Srbije i pravosudnih organa, nosilaca pravosudnih profesija, kao i drugih ovlašćenih institucija koje koriste Pravosudni informacioni sistem Ministarstva pravde.

"Elektronska razmena podataka između sudova, javnih tužilaštava, javnih beležnika i javnih izvršitelja, s jedne strane, i Narodne banke Srbije, s druge strane, stvoriće uslove za efikasnije sprovođenje sudskih postupaka, kao i postupaka koje sprovodi Narodna banka Srbije", istakla je ministar Nela Kuburović. Ona je dodala da će postupci biti ubrzani tako što će se podaci razmenjivati elektronski – "na klik", a ne kao do sada, u papirnom obliku.

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković naglasila je da je uspostavljanje elektronske razmene podataka značajno za Narodnu banku Srbije jer će pojednostaviti rad nadležnih službi, koje su do sada postupale po velikom broju dopisa u papirnom obliku koje dostavljaju pravosudni organi.

"Posebno je važno to što je Protokolom i Sporazumom obezbeđeno da se elektronska komunikacija odvija tako da se ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje bezbednost informacionog sistema strana potpisnica. Očekujemo i da u narednom periodu Narodna banka Srbije dobije mogućnost pristupa određenim bazama podataka kojima raspolažu pravosudni organi, što će, bez sumnje, predstavljati dodatnu podršku obavljanju kontrolnih aktivnosti nad finansijskim institucijama", rekla je Jorgovanka Tabaković.

Ministar pravde Nela Kuburović i guverner Jorgovanka Tabaković najavile su da je, pored ovog protokola, u planu potpisivanje još sporazuma između Ministarstva pravde i Narodne banke Srbije koji će bliže definisati saradnju pravosudnih organa i pravosudnih profesija s Narodnom bankom Srbije.