Narodna banka Srbije ograničila raspon kurseva dinara prema evru u menjačnicama

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na današnjoj sednici doneo je Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta i Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova.

Ovim odlukama ograničen je najniži kupovni kurs odnosno najviši prodajni kurs koji ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu primenjivati prilikom otkupa, odnosno prodaje efektivnog stranog novca – evra, i to na ±1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan.

U kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora, kupovni kurs po jedinici strane valute – evra ne može da bude niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%, odnosno prodajni kurs ne može da bude viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%. Ograničenje ima za cilj da utiče na slučajeve gde su, usled nedostatka tržišne konkurencije, uočena veća odstupanja kupovnog odnosno prodajnog kursa ovlašćenih menjača od kurseva koje toga dana primenjuje većina ostalih ovlašćenih menjača. Takva odstupanja, po pravilu, beleže se na pojedinim specifičnim menjačkim mestima (npr. aerodrom, benzinske pumpe, tržni centri i sl.), gde nedostatak konkurencije omogućava ovlašćenim menjačima da prilikom otkupa efektivnog stranog novca – evra primenjuju znatno niži kurs, a prilikom prodaje efektivnog stranog novca – evra znatno viši kurs od uobičajenih kurseva koje na taj dan primenjuju ovlašćeni menjači na drugim menjačkim mestima, gde postoji tržišna konkurencija.

Prilikom donošenja ovih odluka, Narodna banka Srbije je imala u vidu podatke koji ukazuju na to da najveći procenat ovlašćenih menjača prilikom otkupa odnosno prodaje efektivnog stranog novca – evra primenjuje kupovne odnosno prodajne kurseve koji se kreću u rasponu koji je uži od ±1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru za taj dan. Zbog toga, ovo ograničenje neće uticati na poslovanje najvećeg broja ovlašćenih menjača, kao ni na menjačke poslove javnog poštanskog operatora.

Navedene odluke primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

Kabinet guvernera