Plan aktivnosti za unapređenje IT sektora

Plan aktivnosti za unapređenje IT sektora
Vlada Srbije objavila je dokument Plan prioritetnih ciljeva i aktivnosti svih organa državne uprave i službi Vlade za unapređenje IT sektora u Srbiji za 2018. godinu.