Jedinstvena evidencija o državljanima Srbije po prvi put u elektronskom obliku

U skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, po prvi put je uspostavljena jedinstvena evidencija o državljanima Srbije u elektronskom obliku. Ovo znači da građani više neće morati da budu kuriri koji nose uverenje o državljanstvu sa jednog na drugi šalter, već će ova elektronska evidencija biti dostupna svim službenicima državne uprave i lokalne samouprave. U okviru Centralnog sistema matičnih knjiga Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u kojima se vode podaci iz tri matične knjige – rođenih, venčanih i umrlih, uspostavljena je nova jedinstvena elektronska evidencija o državljanima Republike Srbije kao četvrta knjiga – knjiga državljana.

Kako su podaci o državljanima Republike Srbije poslednjih 70 godina vođeni na različite načine i u okviru različitih nadležnosti, uspostavljanja elektronske evidencije o državljanima je predstavljao jedan od najzahtevnijih poslova u okviru projekta digitalizacije javne uprave, odnosno uspostavljanja elektronskih evidencija sa podacima građana u okviru sistema elektronske uprave u Srbiji.

Uspostavljanjem evidencije o državljanima napravljen je važan korak ka zaokruživanju registara građana, ali je veliki posao i dalje pred nama. Naime, obzirom da su se podaci o državljanima vodili u preko 300 različitih baza podataka, kao i obzirom da su mnoge od njih bile nepotpune i nisu sadržavale JMBG broj državljana, naročito one u periodu od 1940. do 1980 godine, biće potrebno određeno vreme da se ti podaci upotpune i da novouspostavljena elektronska evidencija o državljanima u Srbiji zablista punim sjajem u sistemu elektronske uprave Republike Srbije.

"Zahvaljujući timskom radu Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kabineta predsednice Vlade, a uz tehničku asistenciju Kancelarije za IT i eUpravu, konačno je uspostavljena i ova elektronska evidencija. Podaci iz elektronske evidencije državljana su dostupni i kroz korišćenje informacionog sistema za razmenu podataka po službenoj dužnosti (eZUP), tako da će sve institucije koje koriste ovaj informacioni sistem, u skladu sa odobrenim pravima, moći da pristupaju podacima o državljanima na teritoriji cele Srbije" , izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je dodao da je ovu elektronsku evidenciju uspostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i da su tim povodom oba ministarstva izdala Instrukcije jedinicama lokalne samouprave u vezi prenosa podataka sa jasnim rokovima za završetak posla. "Koristim ovu priliku da se u ime oba ministarstva zahvalim svim gradskim i opštinskim upravama koje su postupile po nevedenim instrukcijama i ovaj važan zadatak završile u roku. Apelujem na one koje još uvek nisu postupile po navedenim instrukcijama da to hitno učine" izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.