Sutra ističe rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2018. godinu

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da 28. februara 2019. godine (četvrtak) u ponoć ističe rok za dostavljanje:

  • Izveštaja za statističke potrebe (SI), ili
  • Izveštaja za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom (SI_GFI), kao i
  • Izjave o neaktivnosti za one obveznike koji  u toku 2018. godine nisu imali poslovnih događaja niti su u poslovnim knjigama imali podatke o imovini i obavezama.
Zaključno sa jučerašnjim danom, Agenciji je putem Posebnog informacionog sistema dostavljeno blizu 120.000 izveštaja, što znači da u poslednja dva dana obveznici treba da dostave preko 40.000 izveštaja.

Pozivamo sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo, a koji to do sada nisu učinili, da svoju obavezu dostavljanja pomenutih izveštaja za 2018. godinu izvrše na vreme.

Skrećemo pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu propisane naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u okviru PIS FI sistema, i dostave pripremljeni izveštaj.

Još jednom, podsećamo korisnike da sve detaljne informacije i instrukcije u vezi sa dostavljanjem finansijskih i drugih izvštaja za 2018. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava kao i video uputstava, korisnici mogu naći u delu Registra finansijskih izveštaja, a sva sporna pitanja mogu slati mejlom na sledeće adrese i to:

  • sd@apr.gov.rs za tehničku podršku u vezi primene PIS FI sistema i potpisivanja izveštaja i dokumentacije;
  • finizvestaji@apr.gov.rs za pomoć u vezi sa obimom i sadržinom izveštaja i dokumentacije koji se dostavljaju, kao i u vezi sa pravilima koja pri tom moraju biti zadovoljena;
  • obveznicifi@apr.gov.rs za pravnu pomoć u vezi sa ažuriranjem podataka u evidenciji obveznika, koja se mora proveriti pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije.