Sutra ističe rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2018. godinu

Sutra ističe rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2018. godinu
Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da 28. februara 2019. godine (četvrtak) u ponoć ističe rok za dostavljanje:

  • Izveštaja za statističke potrebe (SI), ili
  • Izveštaja za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom (SI_GFI), kao i
  • Izjave o neaktivnosti za one obveznike koji  u toku 2018. godine nisu imali poslovnih događaja niti su u poslovnim knjigama imali podatke o imovini i obavezama.
Zaključno sa jučerašnjim danom, Agenciji je putem Posebnog informacionog sistema dostavljeno blizu 120.000 izveštaja, što znači da u poslednja dva dana obveznici treba da dostave preko 40.000 izveštaja.

Pozivamo sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo, a koji to do sada nisu učinili, da svoju obavezu dostavljanja pomenutih izveštaja za 2018. godinu izvrše na vreme.

Skrećemo pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu propisane naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u okviru PIS FI sistema, i dostave pripremljeni izveštaj.

Još jednom, podsećamo korisnike da sve detaljne informacije i instrukcije u vezi sa dostavljanjem finansijskih i drugih izvštaja za 2018. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava kao i video uputstava, korisnici mogu naći u delu Registra finansijskih izveštaja, a sva sporna pitanja mogu slati mejlom na sledeće adrese i to:

  • sd@apr.gov.rs za tehničku podršku u vezi primene PIS FI sistema i potpisivanja izveštaja i dokumentacije;
  • finizvestaji@apr.gov.rs za pomoć u vezi sa obimom i sadržinom izveštaja i dokumentacije koji se dostavljaju, kao i u vezi sa pravilima koja pri tom moraju biti zadovoljena;
  • obveznicifi@apr.gov.rs za pravnu pomoć u vezi sa ažuriranjem podataka u evidenciji obveznika, koja se mora proveriti pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije.