Narodna banka Srbije poziva startape na testiranje inovativnih ideja u oblasti platnih usluga

NBS poziva zainteresovana privredna društva i preduzetnike (startape) da pod povoljnijim uslovima i bez troškova testiraju inovativne ideje u oblasti platnih usluga. Imajući u vidu kontinuiranu posvećenost Narodne banke Srbije omogućavanju novih ideja i inovativnih rešenja čiji bi rezultat bile moderne i kvalitetne platne usluge prilagođene svakodnevnim potrebama naših građana i privrede – Narodna banka Srbije podseća ovom prilikom da Zakon o platnim uslugama (koji je u primeni od oktobra 2015. godine) predstavlja odgovarajući pravni osnov kako za uvođenje i pružanje navedenih platnih usluga, tako i za testiranje savremenih i inovativnih platnih usluga čije se uvođenje razmatra.

U skladu s tim, ukazujemo na to da bi zainteresovana privredna društva (npr. startap kompanije) i preduzetnici mogli da u okviru tzv. izuzetka ograničene mreže (koji je predviđen Zakonom o platnim uslugama) pod kontrolisanim uslovima izvrše testiranja određenih inovativnih platnih modela čije uspostavljanje razmatraju, i to bez obaveze prethodnog pribavljanja dozvole Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga, ali uz obavezu prethodnog pribavljanja mišljenja i omogućavanja uvida Narodne banke Srbije u testiranje koje bi se na ovaj način sprovelo. Navedeno, dakle, omogućava da se u početnoj fazi testiranja određenog poslovnog modela (kada primenljivost i isplativost tog modela još uvek nije moguće u potpunosti proceniti), ovo testiranje izvrši bez sprovođenja celokupnog i sveobuhvatnog postupka podnošenja i ocene zahteva za davanje dozvole za pružanje platnih usluga, te tako i bez svih troškova koji su povezani sa sprovođenjem ovog postupka.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije poziva privredne subjekte i građane da joj se u vezi sa svojim eventualnim dilemama u pogledu mogućnosti testiranja i razvijanja ovakvog modela obrate na imejl-adresu: kabinet@nbs.rs.