Plaćanje DinaCard karticom na šalterima Uprave za trezor

DinaCard je jedina kartica u Srbiji kojom se na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija mogu, bez provizije, izmiriti obaveze po osnovu:

  • poreza na imovinu fizičkih lica, čija prva rata na naplatu dospeva 14. februara,
  • godišnjeg poreza na dohodak građana,
  • poreza na promet motornih vozila,
  • poreza na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i
  • doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.
Pored toga, na šalterima Uprave za trezor DinaCard karticom mogu se izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava, i prema onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i prema onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi JKP Infostan tehnologije, JKP Informatika Novi Sad, Telekoma a.d. i sl.), uz niske provizije.