Informacije o sistemu za podnošenje elektronskih prijava Agencije za privredne registre

Korisnik koji nema nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre, radi pristupa informacionom sistemu potrebno je da kreira nalog (video uputstvo) na portalu za prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre. Ukoliko imate kreiran nalog, ali ste zaboravili svoju lozinku, izaberite link Zaboravili ste Vašu lozinku? (video uputstvo) na stranici za prijavljivanje.

Podnosilac prijave za registraciju može biti punoletno fizičko lice, koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

Za korišćenje elektronskog potpisa potrebno je da imate instaliran čitač elektronskih kartica.

Pored korišćenja elektronskog potpisa za potpisivanje elektronske registracione prijave, isti se koristi i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu.

Potpisivanje dokumenata vrši se putem aplikacije za elektronsko potpisivanje, koju uz uputstvo za korišćenje možete preuzeti posredstvom sledećeg linka: http://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje.

Plaćanje naknade za vođenje postupka registracije vrši se isključivo elektronskim putem korišćenjem Visa ili MasterCard platne kartice, o čemu je detaljno pružena informacija u Tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Detaljnije upoznavanje sa načinom korišćenja sistema za podnošenje elektronskih prijava za registraciju preduzetnika možete pogledati ovde ili pročitati u sledećem korisničkom uputstvu.