Funkcionalnost

 • Integracija na Sistem Elektronskih Faktura (SEF)
 • fakture po UBL 2.1 XML standardu
 • Slanje eFaktura, Primanje eFaktura, Prihvatanje eFaktura, Odbijanje eFaktura, Status eFaktura, Prilozi
 • Izdati Računi
 • Primljeni Računi
 • Predračuni
 • Avansni računi
 • Konačni računi
 • Knjižna odobrenja
 • Knjižna zaduženja
 • Informativni račun (propratni račun, prilog uz fiskalni račun)
 • Otpremnice
 • Nacrti - priprema i čuvanje svih tipova dokumenata pre izdavanja
 • Dokumenti u PDF formatu
 • Model i poziv na broj
 • Pošaljite račun ili predračun direktno na e-mejl klijentu jednim klikom
 • Izgled prilagođen i spreman za štampu
 • Kreirajte, pošaljite, klonirajte, otkažite i račune i predračune
 • Pretraga računa i predračuna
 • Pretraga javne baze
 • Bar kod na računima i predračunima(opciono)
 • KPO Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, za paušalce
 • Godišnji limiti, za paušalce
 • Evidencija uplata po izdatim računima
 • Pregled plaćenih i neplaćenih računa
 • Baza klijenata (domaći i strani)
 • Grupe klijenata
 • Kartica klijenta
 • Pronalaženje klijenata po PIB-u ili po nazivu firme
 • Baza artikala
 • Vaš brend na računima (Vaš logo i podaci)
 • Devizni računi
 • Podržane su sve valute koje podržava Narodna banka Srbije (NBS) - EUR, USD, GBP, ...
 • Automatski usaglašeno sa tekućom kursnom listom
 • Računi na srpskom (latinica i ćirilica) i engleskom jeziku
 • Vaši podaci su sigurni. Nalozi su zaštićeni upotrebom SSL veze, kao i verifikacijom identiteta u 2 koraka (opciono)
 • Detaljno podešavanje svih opcija i izgleda račun i predračuna
 • Izvoz podataka - Vaše podatke možete sačuvati kod sebe u svakom trenutku u 3 standardna formata za razmenu podataka: CSV, XML i JSON
 • Besplatna tehnička podrška