Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Skupština Srbije je usvojila izmene Zakona o porezu na dohodak građana. Test samostalnosti po kom će se utvrđivati da li je preduzetnik samostalan, počinje sa primenom 1. marta 2020. godine. Mere podsticaja, za firme koje žele da umesto dosadašnjeg angažovanja paušalaca, iste prime u radni odnos, važiće od 1. januara 2020. godine. Kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale one koji nisu bili u radnom odnosu tokom 2019. godine biće oslobođene plaćanja 70 odsto poreza i doprinosa za te radnike tokom 2020, 65 odsto 2021. godine i 60 odsto 2022. godine.
Izvor: Računi.rs